Hearn, Jeff, Lämsä,, Anna-Maija, Biese, Ingrid, Heikkinen, Suvi, Louvrier, Jonna, Niemistö,, Charlotta, Kangas, Emilia, Koskinen, Paula, Jyrkinen, Marjut and Gustavsson ja Petri Hirvonen, Malin (2015) TASA-arvon mahdollisuuksia avaamassa: NaisUrat-hankkeen loppuraportti. Research Report. Hanken School of Economics, Helsinki, Finland.
Abstract

This is the final report of the NaisUrat research and
development project (1.2.2013−31.1.2015). The project’s
main themes were to promote women’s careers, including
increasing the number of women in top positions (recognizing
the challenges and possibilities); further enhance
gender equality in the workplace, with special attention to
the challenges of combining work and family; and make
gendered structures visible, as well as facilitating change.
This report presents the development work the eight
participating organizations conducted during the project,
as well as the practices for furthering gender equality and
women’s careers that they developed and implemented.
The report also contains research results based on the
research conducted during the project, along with a
discussion of the challenges and possibilities of gender
equality projects and initiatives in general. fi
dc.description.abstract Tämä on NaisUrat-hankkeen (1.2.2013−31.1.2015)
loppuraportti. Tämän tutkimusavusteisen kehittämishankkeen
tavoitteena oli edistää naisten uria sekä naisten
osuutta johtotehtävissä tunnistaen siihen liittyviä haasteita
ja mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa pyrittiin edistämään
työpaikkojen tasa-arvoa erityisesti työn ja perheen
yhteensovittamisen saralla sekä tekemällä näkyväksi sukupuolistuneita
rakenteita pyrkien edistämään muutosta.
Tässä raportissa esitellään hankkeen yhteistyökumppanina
toimineen kahdeksan eri organisaation kehittämistyötä
sekä tuodaan esille naisten uria edistäviä ja sukupuolten
välistä tasa-arvoa edistäviä käytäntöjä, joita organisaatiot
kehittivät ja implementoivat. Raportti sisältää myös
hankkeessa tehdyn tutkimuksen tuloksia sekä keskustelua
tasa-arvoon liittyvien projektien ja aloitteiden haasteista
ja mahdollisuuksista yleisesti.

Library
Statistics
Add to AnyAdd to TwitterAdd to FacebookAdd to LinkedinAdd to PinterestAdd to Email