Fink, Janet and Lundqvist, Asa (2009) Välfärd, genus och familj. Liber. ISBN 978-9147088799
Library
Statistics