Formoso, Carlos T., Sommer, Lucila, Koskela, Lauri and Isatto, Eduardo L. (2017) Identifikasjon og analyse av making do-sløsing på byggeplasser. In: Lean Construction: Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon. Fagbokforlaget, Bergen, pp. 243-253. ISBN 9788245021073
Abstract

Målet med dette kapittelet er å gi leseren
en god forståelse av «making do» som er et
viktig begrep i Lean Construction med hensyn
til å forårsake sløsing i byggproduksjon.
Begrepet refererer til en situasjon der en
arbeidsoppgave startes opp uten at alle de
nødvendige innsatsfaktorene for gjennomføringen
av oppgaven er på plass, slik som
materialer, maskiner, verktøy, kompetent
personell, tilgang til arbeidsstedet og informasjon/tegninger. Vi diskuterer making do
som en type sløsing og presenterer data fra
to undersøkende casestudier gjennomført på
byggeplasser.

Information
Library
Statistics
Add to AnyAdd to TwitterAdd to FacebookAdd to LinkedinAdd to PinterestAdd to Email