Andrzejewski, Przemyslav, Kasprzyk-Hordern, Barbara, Jeleń, Henryk and Nawrocki, Jacek (2007) N-nitrozodimetyloamina (NDMA) jako produkt ozonowania wodnych roztworów dimetyloaminy (DMA). Ochrona Środowiska, 29 (4). pp. 11-17. ISSN 1230-6169
Information
Library
Statistics
Add to AnyAdd to TwitterAdd to FacebookAdd to LinkedinAdd to PinterestAdd to Email